Funding equipment

Home Modifications and Transportation Woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen
 1. You decide which company you purchase the facility. The company must be registered with the Chamber of Commerce. You may not buy from a private individual.
 2. You will have to search and choose a product and negotiates its own price and delivery.
 3. You manage the budget and justify the cost when the municipality asks.
 4. Problems with purchase, theft, insurance, maintenance and repair you need to solve.
 5. You can buy a more luxurious version then you need according to the indication. You pay the extra cost.
 6. You may eventually buy another product, but only if this product solves your problem and it is a WMO facility.
 7. The provision remains the property of the municipality.
 1. U bepaalt zelf bij welk bedrijf u de voorziening aanschaft. Het bedrijf moet wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. U mag dus niet kopen van een particulier.
 2. U gaat zelf op zoek en kiest een product uit en onderhandelt zelf over prijs en leveringsvoorwaarden.
 3. U beheert het budget en verantwoordt de kosten als de gemeente dat vraagt.
 4. Problemen met aanschaf, diefstal, verzekering, onderhoud en reparatie moet u zelf oplossen.
 5. U kunt een luxere uitvoering kopen dan u volgens de indicatie nodig hebt. U betaalt zelf de extra kosten.
 6. U mag uiteindelijk ook een ander product kopen, maar alleen als dit product uw probleem oplost en het een Wmo-voorziening is.
 7. De voorziening blijft eigendom van de gemeente.